دانلود آموزش فن بیان و گویندگی

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان

فنبیان و گویندگی ارتباط تنگاتنگی دارند، در گویندگی آنچه حائز اهمیت است قدرت کلام گوینده، واضح و شفاف و با اعتماد به نفس صحبت کردن و  است. اینها مهارتهایی هستند که باید از کودکی آموخته شود و دربزرگسالی نتیجه آنرا دید.

290,000 تومان

دانلود آموزش مهارت های ارتباطی

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

خلاقیت در انسانها فرآیندی اکتسابی و امری بالقوه است. بررسیهای روانشناختی تایید میکند که برای تقویت خلاقیت، باید آگاهی و مهارت را از طریق آموزش و به دست آوردن تجربه، اصلی مهم و ضروری است. داشتن ویژگیهایی مثل ذوق، انگیزه، استعداد، تجربه و هوش و حافظه تصویری برای تمامی افرادی که در حوزههای هنری فعالیت می کنند اگر چه لازم است اما کافی نیست ما در این دوره به دنبال آن هستیم که مسیر جدید برای ایجاد خلاقیت را در فرزندانمان ایجاد کنیم

250,000 تومان