دوره آنلاین اسکرچ 3

بدون امتیاز 0 رای
190,000 تومان

کودکان با اسکرچ می توانند داستان‌ها، بازی ها و انیمیشن های تعاملی خود را برنامه ریزی کنند و خلاقیت خود را با دیگران در انجمن اسکرچ به اشتراک بگذارند. اسکرچ به کودکان کمک می کند که به طور خلاقانه فکر کنند، استدلال کنند و به صورت اشتراکی کار کنند، اینها مهارت های اساسی زندگی در قرن ۲۱ ام  هستند.

190,000 تومان

دوره آنلاین رایانه پنجم دبستان

بدون امتیاز 0 رای
206,000 تومان

هدف از این دوره ورود به دنیای دیجیتال برای بچههای پنجم دبستان هست و فقط محدودیت سنی دارد.

206,000 تومان

دوره آنلاین رایانه چهارم دبستان

بدون امتیاز 0 رای
197,000 تومان

هدف از این دوره ورود به دنیای دیجیتال برای بچههای چهارم دبستان هست و فقط محدودیت سنی دارد.

197,000 تومان

دوره آنلاین رایانه سوم دبستان

بدون امتیاز 0 رای
188,000 تومان

هدف از این دوره ورود به دنیای دیجیتال برای بچههای سوم دبستان هست و فقط محدودیت سنی دارد.

188,000 تومان

دوره آنلاین رایانه دوم دبستان

بدون امتیاز 0 رای
178,000 تومان

هدف از این دوره ورود به دنیای دیجیتال برای بچههای دوم دبستان هست و فقط محدودیت سنی دارد.

178,000 تومان

دوره آنلاین رایانه اول دبستان

بدون امتیاز 0 رای
168,000 تومان

هدف از این دوره ورود به دنیای دیجیتال برای بچههای اول دبستان است و فقط محدودیت سنی دارد.

168,000 تومان

دوره آنلاین اسکرچ ۱

5.00 3 رای
140,000 تومان

کودکان با اسکرچ می توانند داستان‌ها، بازی ها و انیمیشن های تعاملی خود را برنامه ریزی کنند و خلاقیت خود را با دیگران در انجمن اسکرچ به اشتراک بگذارند. اسکرچ به کودکان کمک می کند که به طور خلاقانه فکر کنند، استدلال کنند و به صورت اشتراکی کار کنند، اینها مهارت های اساسی زندگی در قرن ۲۱ ام  هستند.

140,000 تومان

دوره آنلاین اسکرچ ۲

بدون امتیاز 0 رای
160,000 تومان

کودکان با اسکرچ می توانند داستان‌ها، بازی ها و انیمیشن های تعاملی خود را برنامه ریزی کنند و خلاقیت خود را با دیگران در انجمن اسکرچ به اشتراک بگذارند. اسکرچ به کودکان کمک می کند که به طور خلاقانه فکر کنند، استدلال کنند و به صورت اشتراکی کار کنند، اینها مهارت های اساسی زندگی در قرن ۲۱ ام  هستند.

160,000 تومان