دوره آنلاین رایانه اول دبستان

بدون امتیاز 0 رای
168,000 تومان

هدف از این دوره ورود به دنیای دیجیتال برای بچههای اول دبستان است و فقط محدودیت سنی دارد.

168,000 تومان

دوره آنلاین رایانه پیش دبستان

بدون امتیاز 0 رای
142,000 تومان

هدف از این دوره ورود به دنیای دیجیتال برای بچههای پبش دبستان است و فقط محدودیت سنی دارد.

142,000 تومان