دوره آنلاین تصویرسازی خلاق

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

خلاقیت در انسانها فرآیندی اکتسابی و امری بالقوه است. بررسیهای روانشناختی تایید میکند که برای تقویت خلاقیت، باید آگاهی و مهارت را از طریق آموزش و به دست آوردن تجربه، اصلی مهم و ضروری است. داشتن ویژگیهایی مثل ذوق، انگیزه، استعداد، تجربه و هوش و حافظه تصویری برای تمامی افرادی که در حوزههای هنری فعالیت می کنند اگر چه لازم است اما کافی نیست ما در این دوره به دنبال آن هستیم که مسیر جدید برای ایجاد خلاقیت را در فرزندانمان ایجاد کنیم

250,000 تومان

دوره مهارت‌های پنجگانه ICDL ویژه معلمان و کارکنان شرکت نفت

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

ICDL یک استاندارد بین المللی در مهارتهای کاربردی کامپیوتر است. این برنامه یک گواهینامه در سطح بینالمللی است که توسط متخصصان دانشگاهی و بینالمللی از سراسر جهان طراحی، ارزیابی و تایید شده است. بنیادECDL  توانسته است برنامههای خود را به ۱۴۸ کشور و به ۴۱ زبان با موفقیت ارائه کند.

600,000 تومان

تولید محتوای آموزشی ویژه معلمین

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان

محتوای آموزشی به مجموعه ای از عکس ها، متن ها، و انیمیشن های صوتی و تصویری گفته می شود که به کمک تکنولوژی رایانه ای پدید آمده تا یک مبحث درسی را آموزش دهد. این محتواهای آموزشی می تواند توسط مدرسان این دروس و با دانش اولیه کامپیوتر و آموزش تولید محتوای الکترونیکی ایجاد شود و برای اجرا و یادگیری در اختیار فراگیران قرار گیرد.

700,000 تومان

دوره آنلاین رایانه ششم دبستان

بدون امتیاز 0 رای
206,000 تومان

هدف از این دوره ورود به دنیای دیجیتال برای بچههای ششم دبستان هست و فقط محدودیت سنی دارد.

206,000 تومان

دوره آنلاین رایانه پنجم دبستان

بدون امتیاز 0 رای
206,000 تومان

هدف از این دوره ورود به دنیای دیجیتال برای بچههای پنجم دبستان هست و فقط محدودیت سنی دارد.

206,000 تومان

دوره آنلاین رایانه چهارم دبستان

بدون امتیاز 0 رای
147,750 تومان

هدف از این دوره ورود به دنیای دیجیتال برای بچههای چهارم دبستان هست و فقط محدودیت سنی دارد.

147,750 تومان

دوره آنلاین رایانه سوم دبستان

بدون امتیاز 0 رای
188,000 تومان

هدف از این دوره ورود به دنیای دیجیتال برای بچههای سوم دبستان هست و فقط محدودیت سنی دارد.

188,000 تومان

دوره آنلاین رایانه دوم دبستان

بدون امتیاز 0 رای
178,000 تومان

هدف از این دوره ورود به دنیای دیجیتال برای بچههای دوم دبستان هست و فقط محدودیت سنی دارد.

178,000 تومان

دوره آنلاین رایانه اول دبستان

بدون امتیاز 0 رای
168,000 تومان

هدف از این دوره ورود به دنیای دیجیتال برای بچههای اول دبستان است و فقط محدودیت سنی دارد.

168,000 تومان