0
۰۹۰۵۶۰۵۸۸۰۰
محتوای تازه چه خبر ؟

اخبار کالج ناپ

اجرای طرح ایران مهارت

اجرای طرح ایران مهارت

  ایران مهارت از کجا شروع شد؟ طرح «ایران مهارت» و کتاب «آموزش حرفه‌های مهارتی کوتاه مدت» در ۱۸/۷/۱۳۹۶ رونمایی شد. این طرح مشترک آموزش و پرورش و فنی و حرفه است و براساس آن دانش آموزان با مشارکت سازمان ...