0
۰۹۰۵۶۰۵۸۸۰۰

همکاری

شرایط عمومی

  • دور کاری و پاره وقت
  • دارای روحیه کار تیمی و متعهد به
  • انضباط کاری
  • انگیزه‌ی خلق و علاقه به مشارکت در
  • ایده‌ها
  • استفاده از تکنولوژی و ابزارهای بروز

    زمینه همکاری