0
۰۹۰۵۶۰۵۸۸۰۰

چگونه فرزاندانمان را برای زندگی بهتر در آینده آماده کنیم؟ – برای والدین

چگونه فرزاندانمان را برای زندگی بهتر در آینده آماده کنیم؟

آموزش و پرورش باعث بهبود زندگی دانش آموزان و همچنین مهارت های زندگی آنها می شود اما آیا فرزندانمان را برای زندگی در جهانی که هنوز بوجود نیامده است آماده می کند؟ این جهان شامل تکنولوژی هایی است که هنوز اختراع نشده اند و چالش های فنی و اخلاقی است که ما هنوز آن را نمی دانیم!

برای آمادگی فرزاندانمان در زندگی در چنین جهانی باید تمرکز عمده آموزش ها، به جای اینکه برروی آموزشهای با اهدافی بلند مدت هر چند مفید باشد، روی آموزش مهارت های مفید کوتاه مدت باشد. این آموزش های کوتاه مدت بایستی دارای «برنامه آموزشی» با ویژگی های زیر باشد:

    • مجموعه ای از دانش، از جمله ایده ها و مفاهیم گسترده و چارچوبی نظری که با این ایده ها و مفاهیم مناسب است.
    • مجموعه ای از تکنیک ها و روش هایی که ممکن است در حل مسائل و پیشرفت دانش آموز مورد استفاده قرار گیرد.
    • یک راه تفکر و کار که بتواند از رشته های دیگر متمایز باشد.
    • طول عمر آموزش: گرچه موضوعات به سرعت پیشرفت می کنند ولی استقلال از فناوری های خاصی که زندگی کوتاه مدتی دارند بسیار با اهمیت می باشد.

علوم کامپیوتر رشته ای با تمام این ویژگی ها است. این علم شامل اصول پایه ای (مانند نظریه محاسبات) و مفاهیم گسترده ای (مانند استفاده از مدل های ارتباطی برای ساختن داده ها) است. این تکنیک ها و روش ها برای حل مشکلات و پیشرفت دانش (مانند انتزاع و استدلال منطقی) و روش متمایز تفکر و کار است که آن را از دیگر رشته ها (تفکر محاسباتی) جدا می کند. این طول عمر است (اکثر ایده ها و مفاهیم که از ۲۰ سال قبل یا بیشتر هنوز هم قابل اجرا هستند)، و هر اصلی را می توان بدون استفاده از تکنولوژی خاص آموزش داده یا نشان داد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.